Nền Tảng Tích Hợp Đa Giải Pháp

Chúng tôi cung cấp một số gói giải pháp tiêu chuẩn sẵn sàng cho các nhà bán lẻ. Các nhà quản lý của trụ sở hay chi nhánh có thể quản lý từng hệ thống dễ dàng trên nền tảng UShop+.

Thông Tin Chi Tiết Bán Hàng

Phân tích dữ liệu được thu thập từ các cửa hàng giúp bạn tối ưu hóa các chiến lược bán hàng và hoạt động hàng ngày.

BI Dashboard Do Người Dùng Xác Định

Ngoại trừ bộ số liệu được xác định trong bố cục đặt trước, bạn có thể kiểm soát tất cả những dữ liệu bạn muốn xem, chẳng hạn như số tiền giao dịch POS, số lượng cửa hàng, khoảng thời gian cụ thể và các cửa hàng chi nhánh được chọn. Bạn cũng có thể xác định cấu trúc và bố cục bảng điều khiển để đưa ra quyết định nhanh chóng, sáng suốt.

Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Thông Qua Một Thiết Bị Duy Nhất

Đăng nhập bằng tài khoản người dùng của bạn, bạn có thể kiểm tra dữ liệu hiệu suất của cửa hàng mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng UShop+. Cấp quản lý có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh. Kiến trúc hệ thống IT ổn định cũng hỗ trợ quản lý tập trung cho các doanh nghiệp quy mô lớn lên tới hơn 3.000 cửa hàng chi nhánh.

Tích Hợp Dễ Dàng Với API Mở

Nền tảng đám mây UShop+ cung cấp API RESTful mở để tích hợp đa giải pháp. Vì vậy, bạn có thể tối ưu hóa quản lý cửa hàng của mình thông qua dịch vụ SaaS một cách hiệu quả hơn.

Video