Hãy Để Giải Pháp Thị Giác Máy
Trợ Giúp Nhà Máy Của Bạn

Cải thiện hiệu quả và năng suất
trong khi giảm chi phí sản xuất và giảm thời gian chết

Tại Sao Là Thị Giác Máy (Machine Vision)?

Danh mục sản phẩm thị giác máy của Advantech cung cấp nhiều lựa chọn giải pháp phần cứng và phần mềm để phù hợp với người dùng ở mọi cấp độ trong khi đáp ứng nhiều ứng dụng thị giác máy.

Phần cứng thị giác máy toàn diện của chúng tôi bao gồm các nền tảng và hệ thống, frame grabber card và camera công nghiệp/ camera thông minh, tất cả được tích hợp với phần mềm phân tích hình ảnh và thị giác máy cơ bản và nâng cao để đạt được khả năng tự động, hướng dẫn, nhận dạng và kiểm tra.

Chúng tôi hỗ trợ kiến trúc học sâu (Deep Learning) từ lưu trữ phụ trợ và máy chủ đào tạo, đến các hệ thống và camera front-end biên để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp thị giác máy-học sâu, giải quyết một loạt các thách thức tự động hóa tinh vi.

Thu Thập Ảnh

Tích Hợp & Ứng Dụng

Phân Tích

Giải pháp thị giác máy trong các ngành công nghiệp khác nhau

Giải Pháp AI

Các giải pháp thị giác máy học sâu của Advantech có một cách tiếp cận mới liên quan đến ghi nhãn hình ảnh và đào tạo suy luận để giảm độ phức tạp và tăng tính nhất quán và tính linh hoạt của kiểm tra lỗi. Các giải pháp thị giác máy học sâu này bao gồm máy chủ đào tạo công nghiệp và công cụ suy luận biên được trang bị máy gia tốc mạnh mẽ và có khả năng mở rộng, Advantech Vision Suite và Intel® OpenVino SDK để đơn giản hóa việc phát triển và triển khai các mô hình đào tạo học sâu.

Ngành Công Nghiệp Thực Phẩm Và Nước Giải Khát

Các nhà sản xuất trong các ngành công nghiệp khối lượng lớn đang gia tăng sản xuất, chất lượng sản phẩm và giảm các khiếm khuyết / trách nhiệm pháp lý bằng cách sử dụng công nghệ thị giác máy mới nhất từ Advantech.

Giải Pháp Biên

Trong thị trường thị giác máy, các giải pháp biên giúp thể hiện dữ liệu thời gian thực, giúp bảo trì dễ dàng và chính xác hơn. Các giải pháp điện toán biên tạo điều kiện xử lý dữ liệu tại hoặc gần nguồn phát sinh dữ liệu và đóng vai trò là phần mở rộng phi tập trung của đám mây, trung tâm dữ liệu hoặc mạng của trường.

Các Giải Pháp Của Advantech

Tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi đã làm

Giải pháp thị giác máy với Gói hỗ trợ GigE

Giải pháp học sâu Deep learning

Giải pháp kiểm tra khiếm khuyết quang học tự động

Giải pháp theo dõi và truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Tải Tài Liệu

Sky Series

Máy Chủ Công Nghiệp

MIC Series

Máy Tính Công Nghiệp Thế Hệ Mới

UNO Series

Advantech Control Cabinet PC

Machine Vision Solutions

Giải pháp thị giác máy

TPC + FPM Series

Bảng điều khiển tự động hóa

PPC Series

Advantech Panel PCs

Các Đối Tác Camera Cho Thị Giác Máy

Mỗi camera có thể đạt băng thông lớn nhất 112,5 MB/s

  • Camera BASLER: băng thông lớn nhất 360 MB/s
  • Camera Flir: băng thông lớn nhất 355 MB/s