Chủ Đề Được Bàn Luận

Triển Lãm Công Nghệ: Cả Ngày (8:00 - 17:00)

Chương Trình Hội Thảo:

Edit Content
8:00 - 9:00

Check in & Tham quan triển lãm

8:00 - 9:00
9:00 - 9:05

Giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự

9:00 - 9:05
9:05 - 9:15

Phát biểu khai mạc chương trình

9:05 - 9:15
9:15 - 9:35

Keynote 1: Xu Hướng Hiện Tại Và Tương Lai Của Thị Trường AIoT, Những Cơ Hội Cho Ngành CNTT Năm 2023

9:15 - 9:35
9:35 - 9:55

Keynote 2: Xu Hướng Ứng Dụng Công Nghệ Thông Minh Và Tăng Tốc Chuyển Đổi Số Để Hiện Thực Hóa Mục Tiêu ESG

9:35 - 9:55
9:55 - 10:15

Keynote 3: Xu Hướng Công Nghệ Và Tầm Nhìn Về Một Thành Phố Thông Minh

9:55 - 10:15
10:15 - 10:30

Giải lao & Tham quan demo

10:15 - 10:30
10:30 - 11:30

Tham luận: Xây dựng chiến lược kinh doanh trong kỷ nguyên AIoT với mô hình hệ sinh thái đồng sáng tạo cùng Advantech (AIoT Business Co-Creation)

  • Phát triển các ứng dụng cho các lĩnh vực cụ thể với WISE-IoT Core
  • Giải pháp LIDAR/CAMERA AI cho Thành phố thông minh
  • Xây dựng các giải pháp AI tiên tiến dựa trên công nghệ Big Data
  • Xây dựng các Thành phố thông minh với nền tảng Edge+
10:30 - 11:30
11:30

Nghỉ Trưa

11:30
Edit Content
13:00 - 14:00

Check-in & Tham quan triển lãm

13:00 - 14:00
14:00 – 14:20

Accelerate Smart Manufacturing Transformation with WISE-iFactory

14:00 – 14:20
14:20 – 14:40

Smart Energy Management Solution (Achieve “Net-Zero” Carbon Emissions Goals)

14:20 – 14:40
14:40 – 15:00

Promoting IoT application in the Digital transformation strategy of Metal process industry

14:40 – 15:00
15:00 – 15:20

Advantech Starter package introduction (PHM, ….)

15:00 – 15:20
15:20 – 15:35

Nghỉ giải lao & Tham quan triển lãm

15:20 – 15:35
15:35 – 15:55

M2I and AI - Accelerating Smart Manufacturing

15:35 – 15:55
15:55 – 16:15

LiDAR AI solutions for smart AMR (Automated Mobile Robot)

15:55 – 16:15
16:15 – 16:35

AI vision inspection trend and solutions sharing

16:15 – 16:35
16:35

Phát biểu bế mạc

16:35
Edit Content
13:00 - 14:00

Check-in & Tham quan triển lãm

13:00 - 14:00
14:00 – 14:20

How AIoT empowering smarter services industries

14:00 – 14:20
14:20 – 14:40

Mobility

14:20 – 14:40
14:40 – 15:00

Vinbus

14:40 – 15:00
15:00 – 15:15

Nghỉ giải lao & Tham quan triển lãm

15:00 – 15:15
15:15 – 15:35

Chính sách phát triển CNTT Y tế tại Việt Nam

15:15 – 15:35
15:35 – 15:55

Kinh nghiệm xây dựng và triển khai Bệnh viện thông minh

15:35 – 15:55
15:55 – 16:15

TBC

15:55 – 16:15
16:15 – 16:35

TBC

16:15 – 16:35
16:35

Phát biểu bế mạc

16:35

Vincent Chang

Managing Director of ASIA and Intercontinental Region - Advantech Co., Ltd

Elvin Ng

General Manager - Advantech Malaysia, IIoT Sector Head - Advantech ASEAN

Đỗ Đức Hậu

General Manager - Advantech Vietnam

Ngô Việt Hải

Sales Director - Advantech Vietnam

Nguyễn Đức Quế

Partner Business Manager - Intel Vietnam

Khổng Minh

Project Manager, Head of Robotics - PHENIKAA Research and Technology Institute (PRATI)

Edwin Teo

Regional Sales Manager, Embedded IoT (ASEAN) - Advantech Singapore

Hoàng Văn Cường

BDM, Cloud IoT - Advantech Vietnam

Nguyễn Đình Trung

KA Sales iFactory - Advantech Vietnam