ADAM-3600

Giải Pháp RTU Thông Minh Cho Các Ứng Dụng IoT Công Nghiệp

Tối Ưu Hóa Hiệu Quả Với Các Thiết Bị Được Kết Nối

WISE-PaaS/EdgeLink tích hợp đóng vai trò là trung tâm thu thập dữ liệu, lưu trữ và báo cáo, cũng như thông báo cảnh báo, tối đa hóa hiệu quả của thiết bị với việc cung cấp dữ liệu chính xác.

Kết Nối Đám Mây Dễ Dàng Để Triển Khai Nhanh Chóng

Tính năng plug-n-play để truyền dữ liệu lên đám mây giúp loại bỏ việc lập trình và cấu hình phức tạp.
Điều này đảm bảo dữ liệu có thể dễ dàng được tải lên để phân tích và trực quan hóa, cung cấp một tài liệu tham khảo hữu ích để tối ưu hóa hoạt động.

Chuyển Đổi Dữ Liệu An Toàn Để Tích Hợp Với Các Hệ Thống Của Bên Thứ Ba

WISE-PaaS/EdgeLink hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu, cho phép các thiết bị được sử dụng để sản xuất hàng loạt, như PLC, cảm biến và bộ biến tần, được tích hợp trực tiếp với SCADA, MES và hệ thống ERP để vận hành và bảo trì thuận tiện.

Kiến trúc hệ thống

WISE-PaaS/EdgeLink

Thu Thập Dữ Liệu

 • I/O driver
 • Quản lý dữ liệu thông minh với WISE-PaaS/EdgeLink
 • User tags
 • System tags

Kết Nối

 • Open VPN
 • Kết nối chủ động với WebAccess
 • Lưu trữ và chuyển tiếp
 • Hỗ trợ các giao thức truyền thông

Bảo Mật

 • Mã hóa dự án
 • Danh sách trắng
 • Mã hóa SSL
 • Quản lý cơ quan dữ liệu

Thông Minh

 • Trung tâm sự kiện cho báo động SMS/ Email
 • SoftLogic runtime
 • Tiền xử lý dữ liệu

Edgelink Studio

 • Cấu hình dự án
 • Giám sát thiết bị trực tuyến
 • Cài đặt thiết bị truyền thông
 • Cài đặt chuyển tiếp dữ liệu
 • Cài đặt hệ thống

Edgelink Runtime

 • Kết nối thiết bị cuối với mạng
 • Thu thập và truyền dữ liệu
 • Hỗ trợ driver hơn 200 loại thiết bị
 • Lưu trữ dữ liệu real-time / lịch sử
 • Kết nối với hệ thống đám mây và bên thứ ba

Envim FTP

Máy Chủ FTP

 • Địa chỉ máy chủ
 • Tài khoản
 • Đường dẫn

Thông Tin Trạm

 • Thông tin tỉnh
 • Thông tin nhà máy
 • Thông tin trạm

Sao Lưu Dữ Liệu

 • Tệp định dạng dữ liệu và thời gian nhật ký
 • Thời gian lưu trữ

Tham Số

 • Thêm tham số mới
 • Xóa tham số
 • Thêm trạng thái của tham số
 • Chọn đơn vị

Envim Configger

 • Cấu hình máy chủ FTP
 • Đổi thông tin trạm
 • Sao lưu dữ liệu thời gian và đăng nhập
 • Chọn dữ liệu để đẩy đến máy chủ

Envim Runtime

 • Lấy dữ liệu từ DataCenter
 • Lưu dữ liệu vào tệp văn bản theo định dạng của chính phủ
 • Nhập tập tin vào bộ nhớ trong để sao lưu
 • Chuyển tệp tới máy chủ FTP

ESRP-ENV-ADAM3600​

 • CPU hiệu suất cao Cortex A8 600 MHz
 • RAM 256 MB DDR3L công suất thấp
 • Embedded Real-time Linux Kernel
 • Domain Focused Onboard IO -8AI / 8DI / 4DO
 • Độ linh hoạt I/O cao với 4 khe mở rộng I/O
 • Nhiều tùy chọn không dây cho Zigbee / Wi-Fi / 3G / 4G / GPRS
 • Ngôn ngữ lập trình IEC 61131-3 & C
 • Giao thức Modbus & DNP3
 • Nhiệt độ hoạt động -40 ~ 70 ° C

Ứng Dụng Trong Giám Sát Chất Thải

Hệ thống quan trắc nước thải liên tục

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường:

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có quy mô xả thải từ 500m3/ ngày (24h) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục.
 • Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia.

Hệ thống quan trắc khí thải

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường:

 • Hệ thống quan trắc không khí tự động – liên tục được lắp đặt nhằm giám sát liên tục các thông số SO2, NOx, CO, O2, NH3, CxHy, nồng độ bụi, nhiệt độ và lưu lượng khí thải.
 • Hệ thống có chức năng tự động hiệu chuẩn, thuận tiện trong vận hành, dễ dàng mở rộng và khả năng kết nối dữ liệu về hệ thống SCADA của nhà máy hoặc truyền dữ liệu về TTQTTNMT – Sở TNMT.

Tính Năng Của Giải Pháp